דרכים נהדרות להיות מעורב

אנו מגיסים! מקומות עבודה!

המיקרוביט היא תוצאת שיתוף הפעולה בין חברות וקהילות ברחבי העולם. אנחנו עוזרים לאנשים צעירים ללמוד לכתוב תכנה, כדי שהם ירגישו ביטחון ויצירתיות עם הטכנולוגיה. אנחנו אסירי תודה לכל מי שעזר עד כה, ואנחנו תמיד מחפשים עוד אנשים לעזרה.

סמליל מיקרוביט המוצג ברחבי העולם

ישנן הרבה דרכים להצטרף לעשיה, מדברים קטנים כמו להפיץ את הבשורה או לתרום מיקרוביט לבתי ספר מקומיים, ועד לדברים גדולים שעשויים לשנות השכלה לכולם.

הצטרף לעבודה בארגון

The Foundation has a very small, dedicated team with a lot to do. We employ people directly and on contract or via a secondment. We also have lots of lovely volunteers who work within the team.

When we have a new role that we can't fill internally we will list the role on Workable. Do check our jobs opportunities regularly if wish to join us.

Help bring microbit.org to your language

Learn how to get involved with the microbit.org multi-lingual project.

Contribute course material

Our founding partners and community come up with incredible projects and new ideas for inspiring children using the micro:bit in the classroom or club. If you could contribute great resource please get in contact at info@microbit.org and send us an example of your micro:bit courses. If you need a little inspiration of your own then check out these great courses contributed by community members who wanted to share their passion for programming with new audiences.

Write a blog or a book

Many fabulous people across the world have written books to help people learn more about micro:bit. So many that it is hard to keep up and list them all here on this website. If you are writing a book make sure you follow our community guidelines carefully. Do ensure you are using screen grabs from the latest coding editors. The Foundation will on occasion talk about books designed for children and educators on social media. Please get in contact via info@microbit.org if you want to let us know about your book project.

Become a micro:bit tester

If you’re over 13 and you really enjoy finding errors – and making suggestions for improvement – why not sign up with the Foundation and help us test our very latest software and education resources? You’ll have the power to influence what goes out to the micro:bit community, letting us know which features work well for you and helping to improve those that don't.

You’ll get to do some real-world beta testing of our software, helping with validation, finding issues and providing feedback. Who knows? You may give us insights that we hadn't thought of before! You’ll also get to road test our learning resources, ensuring that they’re clear, correct – and are fun and informative, too.

Sound like fun? Then sign up here!

Please note: you’re welcome to join in with testing whatever your age, but we can only formally accept feedback from testers aged 13 and over.

Contribute to micro:bit open source projects

A lot of the magic that makes micro:bit work is the result of communities around the world developing and maintaining code.

For example, people posted micro:bits all around the world so that Python would run really well on the micro:bit.

The MakeCode Editor also lets you create packages for your favourite accessories.

We're always looking for more people to help us - see our open-source page to see all of our open-source repositories.

We keep our main website here focused on what students and teachers need to know, but the developer community site contains loads more technical details for anyone wanting to look behind the scenes and get involved at a technical level.

Create an Editor

Do you have programming language that you love and would like to use it on a micro:bit? Then you could write an editor. Check out the editors that we know about…

Become a reseller or accessory maker

If you are interested in becoming a BBC micro:bit reseller or make accessories for it please fill out our reseller and accessory interest form.

Support micro:bit

We're always open to organisations and communities that share our mission and are interested to provide to help micro:bit. Individuals and organisations all over the world are doing projects with micro:bit at the grass-roots level. Do get in contact with us at partner@microbit.org if you think you've got a way to support and work with us or the micro:bit.

The best help of all is hands-on. We encourage people to donate micro:bits to educators in their area and help them integrate micro:bit with their curriculum. Working to help teachers become confident with the micro:bit makes a huge difference to how effective it can be.

You can see groups and organisations already involved in the micro:bit community on our Ecosystem Page.

Suggestions and queries

The Foundation is a small and growing organisation. We love getting new ideas to make micro:bit even better. The easiest way is for you to submit a suggestion through our support site or contact us through one of our other channels.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.