micro:bit lekcije usklađene s Code.org's CS Fundamentals (Code.org osnovama računalne znanosti)

Ovaj nastavni plan i program uključuje planove za lekcije usklađene s Code.org osnovama računalne znanosti za učenike osnovnih škola.

Preskoči na lekcije

Usklađivanje nastavnog plana i programa

Ove lekcije proširuju pojmove koji su se podučavali u nastavnom planu Code.org i dovode ih u svijet fizičkog računalstva koristeći se uređajima micro:bit i jednostavnim programskim blokovima na načelu povuci-i-ispusti u uređivaču MakeCode.

Lekcije osiguravaju nastavni materijal za četiri teorijska područja i usklađene su s tečajevima iz Osnova računalne znanosti kako slijedi:

  • E tečaj − petlje i funkcije
  • F tečaj − kondicionali i varijable

Svaka se lekcija sastoji od vodiča za nastavnike koji uključuje ciljeve učenja, plan rada prikazan korak-po-korak, procjenu učenika te prateću dokumentaciju i vodič za vježbe za svaki pojam.

Preduvjeti

Naše micro:bit lekcije prilagođene su za primjenu znanja dobivenih iz Code.org osnova računalne znanosti (Code.org CS Fundamentals). Prije nego što učenici počnu s ovim lekcijama, potičemo ih da, kao preduvjet, prvo završe sve gradivo iz Osnova računalne znanosti. Učenici bi trebali biti upoznati s varijablama iz Code.org osnova računalne znanosti.

Lekcije

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.