Micro:bit KS3 curriculum links

A K3 számítástechnikai tanterv és micro:bit-es foglalkozások kapcsolata

Tanárok példái arról, hogy micro:bit-es foglalkozások a Block-ban és Python-ban hogyan kapcsolódnak a KS3-as informatika oktatási programhoz.

KS3 oktatási program Programozási koncepció és példa
Számítógépes absztrakciók tervezése és használata, melyek valós problémák és fizikai rendszerek állapotát és viselkedését modellezik
 • Learn to design a program to show images on the microbit, write an algorithm to achieve a specific goal: Beautiful Image
 • Design a program with use of decisions to achieve different goals: Smiley
 • Create a compass to be used in the real world: Compass
Számos kulcsfontosságú algoritmus megértése amelyek számítógépes gondolkodást igényelnek (például keresési és rendezési algoritmusok); logikai érvelés használata azonos problémát megoldó algoritmusok összehasonlítására
 • Learn to design a program to show images on the microbit, write an algorithm to achieve a specific goal: Counter
 • Write an algorithm that gives different outputs, define random number variable: Rock Paper Scissors
Két vagy több programozási nyelv használata, amelyek egyike legalább szöveges, különböző számítógépes problémák megoldása; megfelelő adat szerkezetek (pl. listák, táblák vagy tömbök) használata; moduláris programok, eljárások vagy függvények tervezése és fejlesztése
 • Understand the algorithm including logic and stored data: Magic 8 (blocky)
 • Compare alternative programming languages to solve the same problem: Magic 8 (Python)
Megérteni az egyszerű Boole logikát, (például az AND, OR és NOT) és néhány alkalmazását az áramkörök és a programozás területén; megérteni, a számok bináris értékét, és egyszerű műveleteket bináris számokkal (például bináris összeadás és közötti bináris és decimális konverzió)
 • Use if, then, else, elseif to show simple boolean logic: Compass
 • Use Boolean logic of several conditions, shake and a number rolled: Die Roll
Hardver- és szoftverösszetevők, számítógépes rendszerek megértése, és egymás közötti, illetve más rendszerekkel való kommunikációja
Az utasítások tárolása és végrehajtása a számítógép rendszerében; különbözó adattípusok megértése (beleértve a szöveg, hangok és képek) és leirása digitálisan, bináris számjegy formájában
Kreatív projektek vállalása, mely magában foglalja a különböző eszközök, applikációk kiválasztását, használatát és kombinálását, lehetőség szerint többféle eszközön keresztül, kihívást jelentő célok elérésére, beleértve az adatok gyűjtését és elemzését az ismert felhasználók igényeinek kielégitésére
 • Create flashing lights within a made pencil case (the design can be modified once pupils understand the project): Rocket Pencil Case
 • Eszköz létrehozása, az egészségjavitás érdekében - mozgás és a felhasználói igények alapján. Think about how a "step" is decided, tracking the user moving up a hill or the distance the user has moved: Pedometer
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.