Få den til å lyse

Bli kjent med skjermen

Micro:bit har en skjerm som består av av LED-lys i et 5 x 5-rutenett. Du kan vise tall og ord på den og micro:bit har også noen innebygde bilder som du kan bruke.

en micro:bit med et mønster på LEDene

Du kan programmere BBC micro:bit ved å bruke vår Pythoneditor. Pass på at editoren inneholder følgende kode:


while True:
  display.scroll('Hello, World!')
  display.show(Image.HEART)
  sleep(2000)

Endre beskjeden 'Hello World' og hjertet før du laster den opp til din micro:bit. Endre HEART til HAPPY, SAD, CONFUSED, PACMAN, GHOST eller DUCK.

Du kan finne en komplett liste over bilder i vår Python guide. De ble laget av Abbie da hun var 11 år gammel!

Du kan også lage dine egne bilder. Hvert nummer representerer et LED-lys. Høyere nummer vil gi sterkere lys i LED-pæren. 0 er av, 9 er det lyseste. Dette programmet vil vise et bilde. Send det til din micro:bit og se hva det er, eller klarer du å gjette det ved å se på koden?


from microbit import *

mystery = Image('00300:'
        '03630:'
        '36963:'
        '03630:'
        '00300')

display.show(mystery)

Tegn med pikser

Python lar deg tenne på individuelle piksler på LED-skjermen. LED-lysene er nummerert ved å bruke x, y koordinater. Hjørnet øverst til venstre er 0, 0 og bunnen til høyre er 4, 4:

0, 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, 0

0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1

0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2

0, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3

0, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4

Du må også fortelle micro:bit'en hvor lyst du vil at hver LED skal lyse ved å bruke nummer fra 0 - 9. Dette programmet vil lage en lys prikk (9) i hvert hjørne, vente 3 sekunder og så tømme skjermen:


from microbit import *
import random

display.set_pixel(0,0,9)
display.set_pixel(0,4,9)
display.set_pixel(4,0,9)
display.set_pixel(4,4,9)
sleep(3000)
display.clear()

Utfordring

Modifiser dette programmet til å tegne en 'X' på skjermen ved å bare bruke display.set_pixel()-kommandoer.

en micro:bit med et mønster på LEDene

Hva gjør den?

Kan du finne ut hva det neste programmet gjør før du kjører det på en micro:bit? Hvorfor bruker den tallet 5, ikke 4?


from microbit import *
import random

for x in range(5):
  for y in range(5):
    display.set_pixel(x,y,9)
    sleep(100)

Utfordring

Dette programmet bruker tilfeldige tall. Kan du finne ut hva det gjør før du kjører det på en micro:bit?


from microbit import *
import random

delay = 100
brightness = [ 
  [0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0],
]
while True:
  brightness[random.randrange(5)][random.randrange(5)] = 9
  for x in range(5):
    for y in range(5):
      display.set_pixel(x, y, brightness[x][y])
      brightness[x][y] = max(brightness[x][y] - 1, 0)
  sleep(delay)

Du kan lese mer om å bruke skjermen på micro:bit i Python-guiden.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.